Ple ordinari 26/04/2023

Assumptes administratius, mocions, precs, preguntes i informes de regidories de la sessió plenària celebrada el passat dimecres 26 d'abril de 2023.

__________

CONTINGUTS

00:00:00 Inici

00:00:36 Aprovació del punt per urgència referent al conveni per a la cessió de part dels terrenys de Sant Agustí per habilitar un aparcament

00:02:27 1. Aprovació d'actes de sessions anteriors

00:03:08 2. Assumptes d'alcaldia i organització

00:09:21 3. Assumptes administratius
00:09:31 3.1. Aprovació de la renovació de l'adhesió al Pacte d'Alcaldes per la Sostenibilitat (PAESC)
00:11:27 3.2. Aprovació del III Pla Estratègic de subvencions (2023-2025)
00:16:29 3.3. Modificació de les bases de les subvencions per a la rehabilitació d'habitatges
00:18:07 3.4. Aprovació de les bases dels ajuts per al lloguer del primer habitatge per a joves
00:41:10 3.5. Donar compte de les modificacions de crèdit 1/2023 i 2/2023
00:42:11 3.6. Donar compte de l'aprovació definitiva del Pla de Mesures Antifrau
00:42:20 3.7. Donar compte de l'aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2023
00:42:54 3.8. Donar compte de l'informe sobre la variació neta d'actius financers a 31/12/2022
00:43:05 3.9. Donar compte de l'aprovació del Pla pressupostari a mig termini 2024-2026
00:43:15 3.10. Aprovació dels models de declaracions de béns, incopatibilitats i activitats per als membres de la corporació local
00:44:46 3.11. Adhesió al nou conveni RAEE i PILES 2023
00:46:00 3.12. Aprovació d'un annex al Conveni per a la rehabilitació de l'edifici del Convent de Sant Rafael
00:50:40 3.13. Aprovació del conveni per a la cessió de part dels terrenys de Sant Agustí per habilitar un aparcament

00:54:01 4. Mocions
00:54:14 4.1. Moció CUP 1: Millora de les condicions de les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)
01:01:20 4.1. Moció CUP 2: Retre homenatge a la figura de Guillem Agulló
01:03:03 4.2. Moció Junts 1: Disminució de l'impacte visual del dipòsit esfèric de l'aigua
01:05:30 4.2. Moció Junts 2: Auditoria externa sobre la situació econòmica i financera de l'Ajuntament

01:12:59 5. Preguntes
01:13:10 5.1. Pregunta CUP 1: Gestió del servei de bar del camp de futbol i motiu de la retirada de la senyera a l'espai
01:18:36 5.1. Pregunta CUP 2: Criteris seguits en la contractació de monitors i monitores pel Selvastiu esportiu
01:23:43 5.1. Pregunta CUP 3: Situació del Pla d'Igualtat
01:28:10 5.1. Pregunta CUP 4: Estat del projecte de les llambordes stolpersteine
01:33:21 5.2. Pregunta Junts 1: Accions de millora en l'entorn urbà de la Selva
01:38:05 5.2. Pregunta Junts 2: Mesures per prevenir la presència de banyistes a l'interior de la bassa municipal
01:41:07 5.2. Pregunta Junts 3: Instal·lació d'una placa informativa a la font del Raval de Sant Pere
01:43:32 5.2. Pregunta Junts 4: Manca de documentació i informació a la web de l'Ajuntament
01:49:16 5.2. Pregunta Junts 5: Tarifes més econòmiques pel lloguer d'espais municipals
01:53:19 5.2. Pregunta Junts 6: Despesa energètica real de l'Ajuntament i l'empresa municipal PROSEL

01:59:57 6. Informe de regidories
Radio la Selva