Ple ordinari 28/11/2023

Assumptes administratius, mocions, precs, preguntes i informes d'alcaldia i de regidories de la sessió plenària celebrada el passat dimarts 28 de novembre de 2023, i que va destacar per l'aprovació dels pressupostos de 2024.

__________

CONTINGUTS

00:00:00 Inici

00:00:27 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

00:00:42 2. Part resolutiva/assumptes administratius
00:00:52 2.1. Modificació de crèdits 7/2023 per majors ingressos
00:02:04 2.2. Modificació de crèdits 8/2023 per transferència de crèdits
00:02:52 2.3. Aprovació del pressupost de 2024
00:45:35 2.4. Aprovació de les MPNSP per la reordenació de les zones verdes i els equipaments a la zona industrial "La Drecera"
00:48:09 2.5. Aprovació de les MPNSP per la qualificació com a sistema d'equipaments de les parcel·les 13 i 15 del polígon 20
00:49:48 2.6. Aprovació de les MPNSP sobre aspectes normatius en sol urbà
00:52:02 2.7. Aprovació del Pla de prevenció d'incendis Forestals a la Selva del Camp
00:54:15 2.8. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament al Clúster TIC Catalunya Sud com a soci institucional
00:55:36 2.9. Aprovació de l'expedient per atorgar la distinció de Filles Il·lustres de la Selva a les senyores Josefina Rossell, Teresa Feliu i Teresa Prats
00:59:35 2.10. Donar compte de l'informe trimestral d'execució del pressupost del tercer trimestre de 2023
00:59:50 2.11. Donar compte de l'informe del cost efectiu dels serveis de 2022
01:00:00 2.12. Donar compte dels informes de morositat i període mig de pagament del tercer trimestre de 2023
01:00:08 2.13. Donar compte de l'adhesió al servei de suport a la tramitació de projectes dels Fons Next Generation que ofereix l'empresa TRAGSATEG
01:01:34 2.14. Donar compte de la signatura del conveni de manteniment i conservació del nou dipòsit regulador d'aigua amb el CAT
01:04:55 2.15. Aprovació de la taxa extraordinària d’oferta pública d’ocupació dels Pressupostos Generals de l’Estat per sota del 8%

01:09:21 3. Declaració institucional sobre el finaçament dels ens locals

01:12:31 4. Mocions
01:12:42 4.1. Moció CUP: Suport al poble de Palestina i condemna de les accions d'Israel
01:21:14 4.2. Moció Junts 1: Substitució i redisseny del cartell sobre els productes locals de l'entrada del poble
01:27:00 4.2. Moció Junts 2: Creació d'una plaça de policia local

01:36:46 5. Preguntes
01:36:55 5.1. Pregunta CUP 1: Eliminació dels pressupostos participatius
01:46:30 5.1. Pregunta CUP 2: Procés d'estabilització del personal laboral de l'Ajuntament
01:52:38 5.1. Pregunta CUP 3: Estat del procés d'estabilització per les treballadores de l'escola bressol
01:55:02 5.1. Pregunta CUP 4: Reestructuració organitzativa dels treballadors de la ràdio i la televisió de la Selva
02:00:51 5.2. Pregunta Junts 1: Informació actualitzada i fàcilment accessible al web de l'Ajuntament
02:04:27 5.2. Pregunta Junts 2: Increment de les despeses del personal municipal i de les retribucions del 2015 al 2023
02:09:52 5.2. Pregunta Junts 3: Estat de les subvencions per a l'eficiència energètica
02:18:54 5.2. Pregunta Junts 4: Valoració del funcionament del Kedem i pressupost del servei
02:25:34 5.2. Pregunta Junts 5: Despeses de l'Ajuntament en els lots i el sopar de Nadal
02:32:58 5.2. Pregunta Junts 6: Eventual reajustament del pressupost de 2024

02:36:52 6. Informes d'alcaldia i regidories
Radio la Selva